Για Εμας

Η ομάδα “Athens Therapy Dogs” δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 με σκοπό να προωθήσει αποτελεσματικά στην Ελλάδα τη μέθοδο θεραπευτικής επαφής με σκύλους ως εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση για ευπαθείς ομάδες. Ως ευπαθείς ομάδες, θεωρούμε ενδεικτικά: άτομα με ιδιαιτερότητες, άτομα που πάσχουν από ψυχικά νοσήματα ή ανίατες ασθένειες αλλά και παιδιά σε ορφανοτροφεία ή σε σωφρονιστικά προγράμματα.

Η ομάδα μας αποτελείται από θετικούς εκπαιδευτές σκύλων, ειδικούς παιδαγωγούς,κοινωνικούς λειτουργούς,κοινωνιολόγους, νομικούς και διοικητικά στελέχη. Στο πρόγραμμα του Athens Therapy Dogs εντάσσονται ως εθελοντές και μέλη της ομάδας κηδεμόνες σκύλων αλλά και όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν σκύλους που πληρούν τα κριτήρια, με σκοπό να εκπαιδευτούν αργότερα ως therapy dogs.

Αποστολή μας είναι η συνεπής και αποτελεσματική παρουσία σε ιδρύματα και φορείς υποστηρικτούς στα άτομα των ως άνω ομάδων και η διενέργεια συνεδριών με σκύλους και θεραπευόμενους εντός συγκεκριμένου πλαισίου με σαφείς θεραπευτικούς στόχους.

Σκοπός μας είναι:
Σκοπός μας είναι η προβολή, η προώθηση και η ενίσχυση της αξίας της επαφής μεταξύ ανθρώπου και σκύλου καθώς και η παροχή της ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπευτικής επαφής με σκύλους

Στόχοι μας είναι:
Στόχοι μας είναι η παροχή ασφαλών συνεδριών θεραπευτικής επαφής με ζώα, με σεβασμό και ευαισθησία τόσο προς τους ωφελουμένους όσο και προς τους σκύλους-θεραπευτές μας.

Ειδκότερα, μέσα από την δράση μας επιθυμούμε:
• την δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών, επιστημονικών συμβούλων και θετικών εκπαιδευτών που θα προωθήσει την θεραπευτική αγωγή με σκύλους στην Αθήνα
• την εκπαίδευση μέσω μαθημάτων & σεμιναρίων σε όσους επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά (με ή χωρίς το κατοικίδιο τους)
• την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης ατόμων με ιδιαιτερότητες ή/και περιορισμένα κοινωνικά ερεθίσματα