Δωρεες

PETtherapyL_-22

Η ομάδα του Athens Therapy Dogs υποστηρίζεται και από δωρεές-πρωτοβουλίες πολιτών ή ιδιωτών. Εάν επιθυμείτε να στηρίξετε και εσείς το έργο μας, επικοινωνήστε με τον Βασίλη Σούκο, υπεύθυνο της ομάδας, στο 6936818889 για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία της δωρεάς.