Γινε Εθελοντης

Η εθελοντική ομάδα του Athens Therapy Dogs δραστηριοποιείται έχοντας ως κίνητρο την αγάπη και την διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Για την επίτευξη των σκοπών της δράσης μας, οι εθελοντές μας, το πιο πολύτιμο κομμάτι μας, απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις και καλύπτουν βασικές ανάγκες της λειτουργίας των προγραμμάτων μας. Ανάλογα με την διαθεσιμότητα τους αλλά και τα ενδιαφέροντά τους, με τη βοήθεια και την υποστήριξη όλων των μελών, γίνονται σταδιακά βασικά λειτουργικά μέλη της ομάδας μας, αποκτώντας εξειδικευμένους ρόλους.

Τα βασικά στοιχεία της προσωπικότητας του εθελοντή είναι η θέληση για προσφορά, η υπευθυνότητα, η συνέπεια, η θέληση για συνεργασία και η κατασταλαγμένη και ανεπηρέαστη απόφαση στο να συμμετέχει στις δράσεις.